Kerkuilwerkgroep Vlaanderen

AFDELING VAN VOGELBESCHERMING VLAANDEREN v.z.w.


De Kerkuilwerkgroep heeft tot doel de algemene bescherming van de in het wild levende kerkuilen in Vlaanderen.

Wij distantiëren ons van alle organisaties, initiatieven en activiteiten waarbij vogels in gevangenschap worden gebruikt.

De Kerkuilwerkgroep is een autonome vrijwilligersorganisatie, niemand van onze medewerkers is beroepsmatig

tewerkgesteld binnen de vereniging of geniet van enige vergoeding!

 
 

We schrijven 24 november en nog altijd "vallen er jonge kerkuilen uit de kast".

Niet letterlijk natuurlijk, maar op meerdere plaatsen treffen onze medewerkers jongen aan van late en tweede broedsels.

Het zachte najaarsweer tot nu toe en een aanhoudende hoge muizenstand hebben sommige koppeltjes kerkuil aangezet om een tweede nest jongen groot te brengen! Voor Vlaanderen blijft dit toch een uitzonderlijk gegeven...

Vaak worden er weinig levenskansen toegeschreven aan late jongen aangezien ze vrij snel de winter moeten induiken, maar uit terugmeldingen van geringde vogels blijkt dat dit relatief is en afhankelijk van hoe streng die eerste winter is.

Dit duidt nog maar eens op de vaststelling dat kerkuilen zeer grote opportunisten zijn en bij gunstige omstandigheden 'alles uit de kast proberen te halen'.

 

Vogelbescherming Vlaanderen vzw
Cadixstraat 39 – B-2000 Antwerpen

BE  0478.895.037  –  RPR Antwerpen  –  Afdeling Antwerpen
 info@vogelbescherming.be  –  www.vogelbescherming.be