Kerkuilwerkgroep Vlaanderen

AFDELING VAN VOGELBESCHERMING VLAANDEREN v.z.w.


De Kerkuilwerkgroep heeft tot doel de algemene bescherming van de in het wild levende kerkuilen in Vlaanderen.

Wij distantiëren ons van alle organisaties, initiatieven en activiteiten waarbij vogels in gevangenschap worden gebruikt.

De Kerkuilwerkgroep is een autonome vrijwilligersorganisatie, niemand van onze medewerkers is beroepsmatig

tewerkgesteld binnen de vereniging of geniet van enige vergoeding!

 
 

 2019 was het meest succesvolle jaar voor de Kerkuil na de strenge winter 1962-1963, toen bijna de volledige populatie van de kaart werd geveegd! Voor Vlaanderen werden 1400 BGV (broedsels) opgetekend en het nestgemiddelde bedroeg 4,1 pulli per nest, langjarig gemiddelde is 3,2 P/N. Er werden ook 73 tweede broedsels gecontroleerd.

Op 9 juni werd een nestkast gecontroleerd in de Antwerpse Kempen, 4 gezonde jongen konden worden geringd. Het oudste jong was ongeveer 50 dagen oud. Bij de jongen zaten ook 2 "adulten" in de nestkast, beide vogels waren geringd. De eerste bleek de gekende moederuil te zijn van deze locatie, de andere adult droeg een ring die niet direct aan deze plaats kon toegewezen worden. Na enig opzoekwerk werd al snel duidelijk dat het hier ging om een jonge vogel die drie weken eerder als nestjong was geringd op een kerkzolder in de buurt.

Is deze vogel door honger gedreven aangetrokken geweest door de bedelroep van dit nest? Is hij het andere ouderpaar gevolgd in hun nestkast? Voor de locale werkgroep is het de tweede maal dat dit fenomeen kon vastgesteld worden in het werkings-gebied!

 

Vogelbescherming Vlaanderen vzw
Cadixstraat 39 – B-2000 Antwerpen

BE  0478.895.037  –  RPR Antwerpen  –  Afdeling Antwerpen
 info@vogelbescherming.be  –  www.vogelbescherming.be