Kerkuilwerkgroep Vlaanderen

AFDELING VAN VOGELBESCHERMING VLAANDEREN v.z.w.


De Kerkuilwerkgroep heeft tot doel de algemene bescherming van de in het wild levende kerkuilen in Vlaanderen.

Wij distantiëren ons van alle organisaties, initiatieven en activiteiten waarbij vogels in gevangenschap worden gebruikt.

De Kerkuilwerkgroep is een autonome vrijwilligersorganisatie, niemand van onze medewerkers is beroepsmatig

tewerkgesteld binnen de vereniging of geniet van enige vergoeding!

 
 

2017 WAS HET 40STE WERKINGSJAAR VAN ONZE KOEPEL-VRIJWILLIGERSORGANISATIE !

LANGS DEZE WEG WENSEN WIJ IEDEREEN DIE OP EEN OF ANDERE MANIER EEN STEENTJE HEEFT BIJGEDRAGEN AAN DE BESCHERMING VAN DE KERKUIL IN DE VOORBIJE JAREN DAARVOOR VAN HARTE TE BEDANKEN.

WIJ HOPEN OOK IN DE TOEKOMST OP ZOVEEL STEUN TE MOGEN REKENEN!

 

DANK U WEL !!!

 

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR KERKUILWERKGROEP VLAANDEREN:

Ludo, Aurel, Isabel, Johan, Geert, Carlo, Paul, Philippe, Stany, Peter, Patrick, Evy.

Vogelbescherming Vlaanderen vzw
Cadixstraat 39 – B-2000 Antwerpen

BE  0478.895.037  –  RPR Antwerpen  –  Afdeling Antwerpen
 info@vogelbescherming.be  –  www.vogelbescherming.be