Kerkuilwerkgroep Vlaanderen

AFDELING VAN VOGELBESCHERMING VLAANDEREN v.z.w.


De Kerkuilwerkgroep heeft tot doel de algemene bescherming van de in het wild levende kerkuilen in Vlaanderen.

Wij distantiëren ons van alle organisaties, initiatieven en activiteiten waarbij vogels in gevangenschap worden gebruikt.

De Kerkuilwerkgroep is een autonome vrijwilligersorganisatie, niemand van onze medewerkers is beroepsmatig

tewerkgesteld binnen de vereniging of geniet van enige vergoeding!

 
 
  • Wens je de algemene werking van Kerkuilwerkgroep Vlaanderen financieel te ondersteunen dan kan dit door een gift over te maken met duidelijke vermelding “vrije gift”.
  • Kerkuilwerkgroep Vlaanderen heeft de toelating om fiscale attesten af te leveren voor giften van 40€ of meer.
  • OPGELET! Dit is een ander rekeningnummer dan voor een Combilidmaatschap.

 

 

Rekeningnummer    IBAN: BE55 744 329 155 244 - BIC:KREDBEBB
Van   Kerkuilwerkgroep Vlaanderen
Met als mededeling   Vrije gift Kerkuil

 

 

Vogelbescherming Vlaanderen vzw
Cadixstraat 39 – B-2000 Antwerpen

BE  0478.895.037  –  RPR Antwerpen  –  Afdeling Antwerpen
 info@vogelbescherming.be  –  www.vogelbescherming.be